Hakkımızda ›

Temel olarak hizmet sunduğumuz araştırma konularımız; Jeoteknik, Jeofizik, Jeoloji, Hidrojeoloji, Jeotermal, Maden, Arkeolojik ve Arkeojeofizik, Oşinografik, Hidrografik çalışmalar, ÇED ve Fizibilite Etütleridir. Bu çerçevede, yerbilimleri konusunda problemleri derinlemesine araştırarak, sorunların giderilmesi için en ekonomik ve kalıcı çözüm üretilmektedir. Ayrıca; bilimsel faaliyetlerde bulunup bilime katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Tüm bunları gerçekleştirirken müşteri memnuniyeti ve güvenirlilik temel ilkemizi oluşturmaktadýr. 2011 yılı itibari ile deniz tarama ve dolgu faaliyetlerini de yürütmekteyiz.

 

 

PM DENİZ; kurumsal yapısını geliştirerek, sunmuş olduğu hizmetlerini ISO 9001:2000 kalite standardına göre yerine getirdiğini ilk olarak 2007 yılında belgelemiştir. Aynı hassasiyetle çalışmalarını devam ettirerek 2012 yılında da ISO 9001:2008 belgesini TÜRKAK'tan da almayı hak etmiştir. 2012 yılından bu yanada TÜRKAK akreditasyonu ile kalite belgesini her yıl yapılan denetimler le almaya hak kazanarak güncel tutmaktadır.

 

Balast kirliliği, prekast beton ve tünel segmentleri, enjeksiyon yayılımı kalite kontrolü gibi faaliyetleri Türkiye’ de ilk defa yaparak kalite kontrolde öncülük etmiştir.

 

Amacımız taahhüt ettiğimiz işi en iyi şekilde yapmaktır. Yaptığımız çalışmalarda, en önemli ilkemiz müşteri memnuniyetidir.

 

Firma olarak geçmişte yaptığımız ve bugün yapmakta olduğumuz çalışmalarla gurur duymaktayız.